Welkom

Compazz is een onafhankelijke stichting met als doel het versnellen van circulaire economie, duurzame innovatie en transitie.

In dat kader initieert, adviseert, begeleidt en inspireert Compazz projecten, organisaties en personen die ambitie hebben op deze gebieden.

Daarbij maakt de Compazz gebruik van het eigen, kwalitatief hoogwaardige (inter)nationale netwerk.

Daar waar circulaire initiatieven of duurzame innovatie tegen knelpunten (en dus vertraging) oplopen, werkt Compazz mee aan oplossingen.

 

Concreet:

– Samen met directies en bestuursleden inventariseren, analyseren en vervolgens aanscherpen van huidig of toekomstig duurzaamheidsbeleid van organisaties.

– Ontwikkelen van (nieuwe) strategie om duurzame en circulaire doelstellingen te bereiken

– Opzetten en (bege)leiden van multi-stakeholder processen (circulaire economie vereist nieuwe vormen van samenwerking)

– Ontwikkelen en begeleiden van communicatie strategie om circulaire kennis te delen en te bevorderen

– Publieke optredens met als doel de circulaire economie nog sterker te agenderen en draagvlak te vergroten.