Werkwijze

Stap 1: Een goed gesprek

Bestuurders en leidinggevenden die voor een nieuwe of scherpere koers kiezen, staan voor bijzondere uitdagingen. Compazz heeft daar respect en begrip voor en fungeert in eerste instantie als gespreks- en sparring partner om keuzes, beleid, doelstellingen en visie gezamenlijk te inventariseren en te toetsen. De ervaring leert dat in deze vertrouwelijke gesprekken als vanzelf boven komt drijven wat de meest logische volgende stappen zijn.

 

Stap 2: Een pragmatisch Plan van Aanpak

Het streven van Stap 1 is dat er geen enkele onduidelijkheid wat de gewenste stip aan de horizon is, op korte dan wel lange termijn. Die stip is bepalend voor het Plan van Aanpak, waarin de strategische route naar het eindstation wordt uitgestippeld: wanneer, hoe en met wie. Compazz heeft in de afgelopen vijftien jaar een exclusief netwerk opgebouwd van organisaties en individuen die alle (deel) gebieden om succesvol de transitie aan te gaan bestrijken.

 

Stap 3: Doen!